top of page

La Lou's motto

La Lou gelooft in de liefde
La Lou gelooft in de kracht van delen

La Lou staat voor verbinding

Over liefde

Liefde is.

Liefde is onmogelijk in woorden uit te drukken. Ik weet alleen dat liefde het enige antwoord is. Op alles.

 

Dat het te maken heeft met jezelf te herkennen in de ander. De ander te accepteren zoals ie is. In zijn of haar waarde te laten. En ook willen bijdragen in het geluk van de ander.

 

Liefde is een zijnstoestand.

 

Als we ervoor moeten vechten of werken, is er angst in het spel.

 

Liefde begint dan ook bij jezelf. Mijn ervaring is dat het best wat van je vraagt om tot dat punt te komen: het doorleven van pijn, emoties, eerlijk zijn, inzicht, doorzettingsvermogen en vooral een hele berg eigen verantwoordelijkheid.

 

Liefde is zo de moeite waard.

La Lou straalt liefde uit.

La Lou laat je voelen.

 

Over delen

Ik heb vaak de kracht van delen ervaren. Tijdens mijn vele reizen ben ik geïnspireerd door de ontmoetingen met mensen die materieel weinig tot niets bezaten en alles gaven. Vanuit het hart. Vanuit solidariteit. Dit soort van delen  is een enorme inspiratiebron voor mij.

 

Omdat ik veel alleen onderweg ben geweest, heb ik geleerd hoe het delen van verhalen, van zorgen, van geluksmomenten, zelfs met onbekenden, een enorme waarde toevoegt. Ik zie dat onze individualistische maatschappij veel eenzaamheid kent. Dat welvaart ten koste gaat van welzijn. Dat er behoefte is aan plekken waar er gedeeld kan worden.

 

Geven en ontvangen in balans.

 

La Lou’s is zo’n plek.

 

Over verbinding

Ik heb veel conflict ervaren in mijn leven. Ik voelde me enorm machteloos als ik zag hoe partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden en weinig tot geen ruimte gaven aan elkaar.

 

Het is tijd om af te stappen van blijvend slachtoffer- en daderschap.

 

De situatie erkennen, het gesprek aangaan over "hoe lossen we dit op" en samen de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Ik geloof dat juist in het uniek zijn onze kracht ligt. Dat we samen alles hebben wat er nodig is.  En dat de optelsom altijd groter is. Samen sterker.

 

Het mooie.

 

Mijn ervaring is dat je in een oprecht gesprek altijd ontdekt dat je zoveel meer gemeen hebt met de ander. Vanuit het gevoelsperspectief bekeken gaat verbinding over de essentie van het leven. Verschillen zijn in dat geval slechts bijzaak.

Net zoals met liefde start ware verbinding met verbinden met jezelf.

bottom of page